04 marzo 2008

0459 Barcelona - España - Curso Analisis del Conflicto

Taller Intensiu d’Anàlisi i
Resolució de Conflictes
31 de març a 3 d’abril
(a càrrec de Josep Redorta i Lorente- Dr. En Psicologia Social)

Presentació
De la mateixa manera que un metge estableix una diagnosi abans de definir un tractament, la intervenció en conflictes requereix d’una clarificació dels fets per tal de poder establir les accions més adequades. El camp del conflicte anàlisis és una nova àrea de coneixement que ens facilita extraordinàriament la gestió dels conflictes.


Objectiu General
Presentar informació rellevant per a entendre les claus de la diagnosi del conflicte.
Introduir el concepte d’anàlisi per patrons.
Conèixer la tècnica del CAT (Conflict Annalist Typology)
Docent
Josep Redorta i Lorente. Dr. en Psicologia Social. Màster en Anàlisis i Conducció de Grups. Mediador i formador.


Públic al que s’adreça
Mediadors i mediadores així com persones interessades en el camps de la gestió de conflictes a tots nivells.

Preu del Seminari :
Presencial : 120,00 €
On-line: 100,00 €

Forma de Pagament:
transferència bancària al c.c. CAIXA DE CATALUNYA
2013 0692 82 0201956247

Inscripció:
Telèfon: 93 581 70 42/ 71 77
Fax: 93 581 74 71


Lloc de realització:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

Per altra banda li recordem que les accions formatives de 10 hores o més de durada poden ser bonificables davant la FEFE ( Fundación Estatal para la Formación del Empleo- ex FORCEM-).
Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.
Cordialment

Josep Manel López
Coordinador Tècnic de Formació Continuada
Escola de Prevenció i Seguretat integral
93 581 71 77 / 70 42
www.seguridadintegral.org

No hay comentarios: