03 junio 2008

0538 Barcelona - España - II Foro de la Dependencia

IV JORNADA
TÈCNICO-UNIVERSITÀRIA
LABORAL-MERCANTIL
EPSI-UAB
(Campus de la UAB)

II FORUM
UNIVERSITARI
DE LA
DEPENDÈNCIA

(20 de juny de 2008)

Informació i inscripció:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Campus de la UAB. Edifici Blanc, tercera
planta. Vila Universitària
Tel: 93 581 70 42 /71 77 ( Valeria Andújar / Josep M. López),
Fax: 93 581 74 71
E-mail : epsi@uab.es
http:// http://magno.uab.es/epsi/contacte.htm
Data i lloc de realització:
Divendres 20 de juny de 2008 de 10.00 a 14.30 hores. Escola de Prevenció i
Seguretat Integral.
Matrícula:
60,00 €
Ex-alumnes de l’EPSI i personal UAB 30,00 €

No hay comentarios: