12 junio 2007

0273 Barcelona - Formación - Postgrados

Postgrau modular

CONVIVÈNCIA I TRANSFORMACIÓ DEL CONFLICTE

La proposta que teniu a mans, és una proposta que tracta de combinar els coneixements clàssics sobre mediació i gestió de conflictes, al temps que incorpora coneixements sobre les més innovadores metodologies d’intervenció.

Trobarem doncs, cursos de tall altament especialitzat en àmbits de treball molt concrets i amb propostes totalment imbricades en la pràctica professional dels i les docents així com cursos en els que haurem de revisar conceptes i promoure la transformació de les nostres creences i, sobretot, les nostres maneres de fer.

Per altra banda, la proposta és també molt diversificada, entenent que els àmbits d’interès de l’alumnat de l’escola també ho són. Un dels elements que facilita aquesta diversitat és el fet de comptar amb un professorat, nacional i estranger, internacionalment reconegut i que treballen sobre el terreny.

Així doncs, esperem que sigui del vostre interès i que la proposta i la formació contribueixin a millorar la vostra tasca.

El proper seminari que es realitzarà els propers dies 2, 3, 4 i 5 de juliol:

EINES PER A LA PREVENCIÓ I LA GESTIÓ DE CONFLICTES EN EL TREBALL AMB ADOLESCENTS

(a càrrec de Yolanda Muñoz Hernán)

Vivim alarmats i alarmades davant dels canvis que es produeixen en el nostre entorn. Canvis en els hàbits, en les relacions en les formes en com s'estructuren els espais... i veiem com, en ocasions, manquen les eines adequades per abordar aquests canvis. Canvis que generen en ocasions inseguretat, dubtes.

Quan aquests conflictes es donen amb adolescents, podem intervenir d'una forma diferent, aprofitant el potencial educatiu que aquests tenen i generant una xarxa de suport i convivència.

Objectius

· Abordar educativament els conflictes als que s’enfronten els adolescents.

· Acostament al concepte de conflicte

· Identificar a quins tipus de conflictes s’enfronten diàriament tant els adolescents com els professionals que treballen amb ells.

· Entrenar habilitats per a un abordatge constructiu dels conflictes.

Continguts

· Entenent el conflicte adolescent

· Violència i enfrontament

· Menors institucionalitzats, principals conflictes

· Estratègies d’enfrontament

Docent

Yolanda Muñoz Hernán. Psicòloga, experta en mediació comunitaria. Directora de Grupo Bira.

Públic al que s’adreça

Professionals que treballen amb adolescents, persones de l’àmbit de la transformació de conflictes.

Metodología

Es treballa amb una metodologia participativa. Partint en tot moment del saber i l’experiència dels participants i de les dinàmiques s’obtindran les conclusions. Així es combinaran de forma dinàmica la teoria, els exercicis i la pràctica.

Dates

Tardes de 2, 3, 4 i 5 de juliol , de 16 a 20 hores

Preu de la Jornada (format presencial / on-line): 85,00 € (les inscripcions on-line realitzades abans del15 de juny: 60€)

Forma de Pagament:

transferència bancària al c.c. CAIXA DE CATALUNYA

2013 0692 82 0201956247

Inscripció:

Escola de Prevenció i Seguretat Integral, a través de l’adreça: http://www.seguretatintegral.org/formula.htm

Telèfon: 93 581 70 42/ 71 91

Fax: 93 581 74 71

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no s’hagi abonat l’import

Lloc de realització:

Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

Per tal de facilitar la constitució dels grups poden realitzar la seva a l'adreça: http://magno.uab.es/epsi/contacte.htm, o mitjançant el full adjunt al fax 93 581 74 71.

En el cas de grups complerts d’un mínim de 12 alumnes existeix la possibilitat de negociar el cost total.

Per altra banda li recordem que les accions formatives de 10 hores o més de durada poden ser bonicables davant la FEFE ( Fundación Estatal para la Formación del Empleo- ex FORCEM-.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment

Josep M. López

Coordinador Tècnic de Formació Continuada

Escola de Prevenció i Seguretat integral

93 581 70 42 / 72 91

www.seguridadintegral.org

***************************************************************************************************************************************************************************************************

LA RESTA DEL PROGRAMA D’ESPECIALITZACIÓ:

· Mites i realitats de les “noves families”. Intervencions operatives.

· Habilitats per a gestionar conflictes

· Justicia restaurativa i serveis de mediació local

· Gestió de conflictes urbans i multipart

· Principis de la promoció de la convivència i la gestió de conflictes

· La resiliència

· La participació ciutadana com a eina per la prevenció de conflictes

· El joc cooperatiu com a eina de gestió dialogada de conflictes

· Eines per a la prevenció i la gestió de conflictes en el treball amb adolescents

· Conflicte i reconciliació: moviments per a la convivència

· Comunicació creativa: els processos psicosocials com a font e creativitat

· Diàlegs apreciatius: Noves metodologies per a gestionar conflictes i implicar a les persones

· Mediació: Eines per a la festió dels conflictes

· Nous i vells repotes en la mediació a l’àmbit de la justícia juvenil

· Teoria i Art de la Negociació

· L’aplicació de la mediació en l’àmbit de la gent gran

· Taller intensiu d’Anàlisi i Resolució de Conflictes

Gemma Llonch
Tècnica de Formació Continuada
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
93 581 71 91 / 70 42
www.seguridadintegral.org

No hay comentarios: