16 noviembre 2007

0393 Barcelona - Catalunya - Jornadas

PRIMERA JORNADA MISIONS DE PAU SOBRE EL TERRENY:
CONTRIBUCIÓ A LA SEGURETAT GLOBAL
10 DE DESEMBRE DEL 2007


Presentació
L’impuls d’organitzar una jornada de treball sobre les forces de pau en el marc de l’EPSI coincidint amb el dia internacional dels drets humans respon a la finalitat d’atansar, per una banda, el mon acadèmic a la realitat professional de les forces de pau que sovint tenen funcions de protecció dels drets humans. Per altra banda, debatre sobre els problemes en que es troben aquestes forces quan actuen sobre el terreny.

Amb certa freqüència ens acostem a aquesta realitat només quan hi ha incidents arreu del mon, però no coneixem quines són les motivacions i la formació de les persones que les integren, la seva forma de vincular-se i els mandats que duen a terme.

Altrament, volem interrogar-nos sobre els mèrits i les mancances en que es troba el personal aportat en missions de pau per l’Estat espanyol amb ànim de contribuir a un millor coneixement d’una pràctica cada dia més estesa.

Aquesta és la primera edició d’una jornada que pretén tenir una periodicitat anual en un espai obert a on els principals experts, acadèmics, governamentals, civils i militars puguin debatre sobre els reptes de les missions de pau.


Data
Dilluns, 10 de desembre de 2007

Coordinadores
Dra. Susana Beltran i Júlia Gifra, professores de dret internacional públic, UAB

Programa

9h00 a 9h30 Rebuda de participants

9h30 – 10h00 Introducció i benvinguda

10h00 – 11h00 Marc general de les missions de pau i del seu Personal: problemes teòrics (Dtor. Alfonso González, URV)

11h00 – 11h30 Debat

11h30 – 12h00 Pausa-cafè

12h00 – 13h00 Missions de pau sobre el
terreny: contribució a la seguretat global.
(Tinent General Alvarez del Manzano Albinyana, Cap d’Operacions de l’Estat Major de la defensa)

13h00 a 13h30 Debat

13h30 – 14h00 Clausura


Inscripció
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Telèfon: 93 581 70 42/ 71 91
Fax: 93 581 74 71

http://www.seguretatintegral.org/contingut/contacte.php

Import matricula:
60 €

Forma de Pagament
Transferencia bancaria a la c.c. CAIXA DE CATALUNYA 2013 0692 82 0201956247


* Es lliurarà diploma de participació als interessats
Cordialment

Josep Manel López
Coordinador Tècnic de Formació Continuada
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
93 581 70 42 / 71 77
www.seguretatintegral.org

No hay comentarios: