27 noviembre 2007

0400 Gandia - España - II Semana Intercultural


L'objectiu general d'aquesta II Setmana Intercultural i III Jornades d'Immigració Municipals és la participació. Esta és una responsabilitat de tots, no solament de l'administració, sinó de la societat, de les organitzacions socials i entitats. La clau de qualsevol política de ciutadania és el sentiment de pertinença, vinculat a la capacitat d'una societat de garantir a tots els seus membres la possibilitat d'autorealitzar-se, i per això la primera condició és assegurar la igualtat d'oportunitats en la participació.

Que unes persones amb distinta nacionalitat estiguen donant vida a un mateix barri, desenvolupant una mateixa economia i construint conjuntament el futur d'una mateixa ciutat, perd, malauradament, importància front al fet que la nacionalitat determina l'accés als drets, i això provoca una consciència de pertinença o no pertinença a la societat, segregacions entre grups de població i, fins i tot, sentiments de superioritat i d'inferioritat. En aquestes jornades, es vol debatre al voltant de 3 eixos de participació: l'escola, el barri i el centre de treball. Tres eixos on les finalitats comunes són: sensibilitzar, fomentar i facilitar la participació de totes les persones i gestionar la diversitat cultural. Però no hem d'oblidar que el vertader sentiment d'arrelament no és complet, si no es planteja la participació en la vida pública, la participació política. És intolerable, en una societat democràtica, que persones que comparteixen un espai amb les mateixes obligacions no tinguen els mateixos drets de decidir i de gestionar estos espais, almenys en aquells més pròxims i on es conviu, com és l'espai local.

Per tant, hem de propiciar la participació de tot el veïnat que conviu en un mateix territori, sense oblidar i recordant, a l'administració general, que, en qualsevol política seriosa, la integració de la immigració és aconseguir el dret al vot per a les persones immigrants.
La participació és un eix de cohesió social.

No hay comentarios: