08 octubre 2007

0342 Barcelona - Catalunya - Postgrados

Postgrau modular

CONVIVÈNCIA I TRANSFORMACIÓ DEL CONFLICTE


La proposta que teniu a mans, és una proposta que tracta de combinar els coneixements clàssics sobre mediació i gestió de conflictes, al temps que incorpora coneixements sobre les més innovadores metodologies d’intervenció.
Trobarem doncs, cursos de tall altament especialitzat en àmbits de treball molt concrets i amb propostes totalment imbricades en la pràctica professional dels i les docents així com cursos en els que haurem de revisar conceptes i promoure la transformació de les nostres creences i, sobretot, les nostres maneres de fer.
Per altra banda, la proposta és també molt diversificada, entenent que els àmbits d’interès de l’alumnat de l’escola també ho són. Un dels elements que facilita aquesta diversitat és el fet de comptar amb un professorat, nacional i estranger, internacionalment reconegut i que treballen sobre el terreny.
Així doncs, esperem que sigui del vostre interès i que la proposta i la formació contribueixin a millorar la vostra tasca.

El proper seminari que es realitzarà els dies 22, 23, 24 i 25 d’octubre:

NOVES I VELLES RESPOSTES EN LA MEDIACIÓ
EN L’ÀMBIT DE LA JUSTICIA JUVENIL
(a càrrec de Jordi Palou)


La mediació està cada cop més present en tots els àmbits, també en l’àmbit penal, amb el que en principi entrarien en contradicció. L’experiència demostra que la utilització conjunta dels dos sistemes (penal i alternatiu) dóna resultats satisfactoris i ajuda a incrementar l’eficàcia de les mesures preventives.
Aquest és un curs introductori sobre el conflicte i la mediació com a eina per a gestionar-lo. Es proposa una anàlisi de la metodologia per conèixer en quins moments és aplicable o no i en quines situacions resulta més profitosa la seva utilització.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.
Cordialment
Gemma Llonch Burgos
Tècnica de Formació Continuada
Escola de Prevenció i Seguretat integral
93 581 70 42 / 71 91
www.seguridadintegral.org

No hay comentarios: