22 octubre 2007

0365 Menorca - España - Jornadas de Mediación

I Jornades de Mediació a Menorca
26 i 27 d’octubre de 2007
sala de plens del Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5. Maó

INFORMACIÓ
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)
Tel. 971 22 12 84 Fax. 971 22 12 85
ceesib@ceesib.org www.ceesib.org
ADEMIB-Menorca
Tel. 971 35 75 30
ademibmenorca@yahoo.es
TAXA D’INSCRIPCIÓ
Col·legiats, companys del CEESIB i socis d’ADEMIB: 25 €
Estudiants i persones en atur: 35 €
Altres: 50 €
CERTIFICACIÓ
S’ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació i Cultura crèdits de formació permanent del professorat.
S’expedirà un certificat oficial amb una assistència mínima del 80%.
Durada 14 hores.

No hay comentarios: