01 octubre 2008

0621 Menorca - España - II Jornada de Mediación


II Jornades de Mediació
a Menorca


la mediació familiar


7 i 8 de novembre 2008


La mediació és un procés de resolució pacífica i no adversarial de conflictes on les parts implicades són les responsables d'arribar a acords, en un marc voluntari, confidencial i on el mediador és una figura neutral.
Les jornades van dirigides a totes aquelles persones, professionals o no, interessades a fomentar vies pacífiques de resolució de conflictes.


INFORMACIÓ
Associació per al Desenvolupament de la Mediació a les Illes Balears-Menorca
Tel. (Blanca) 605 599 019 - (Pepa) 678 361 775
ademibmenorca@yahoo.es

No hay comentarios: